Fredsmilen på ”Naturkartan, Falun”

Under 2021 har vi fått möjlighet att lägga in beskrivningen av Fredsmilen på internetsajten "naturkartan.se", vilken också finns som en app för nedladdning till mobilen. Det innebär bl.a. att möjligheterna för intresserade att själva söka rösena i fält underlättas. Det är vår förhoppning att anslutningen till Naturkartan skall fungera bra och därmed också att den numera 13 år gamla, befintliga fredsmilssajten i sinom tid kan avvecklas.

Genom att Sture Elnäs sedan två år kommit in som ny "motor" i sökandet och dokumenterandet av Fredsmilen kan man också räkna med en viss, successiv förnyelse av fredsmilsbeskrivningen i den nya "omgivningen" på Naturkartan.

Länken till Fredsmilen på Naturkartan är:

https://www.naturkartan.se/sv/dalarnas-lan/fredsmilen

Falun i augusti 2021 / Hans Troedsson