Fredsmilsröse nr 98


 Definitioner

Röse nr:98
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 6 = "Säkert" återfunna och i välbevarat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: L2020:4317
Koordinater (RT90): 6709306, 1486932
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707362, 531164
Fastighetsbeteckning: Tomnäs 2:1
Markägare: Eva Hellander Johansson, Lars Hellander
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 98. På Tomnäs ägor vid Ösjön, 653 meter från nr 97. Stenen är 60 cm lång, c:a 30 cm grov, 45 cm bred nedtill, på en jordfast sten belägen.