Fredsmilsröse nr 90


 Definitioner

Röse nr:90
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Vika 324:1
Koordinater (RT90): 6709658, 1492928
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707788, 537153
Fastighetsbeteckning: Rensbyn 9:18
Markägare: Mats Göransson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 90. På Rensby skogsmark i backen söder om den täkt som kallas Knylen, 546 meter från nr 89. Stenen är 60 cm lång, c:a 30 cm bred och grov.

Kommentar:

Kan vara felskyltad. Alternativ sten ca 40 m åt öster