Fredsmilsröse nr 89


 Definitioner

Röse nr:89
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709885, 1493484
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6708021, 537705
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 89. På västra sidan Märrviken, 509 meter från nr 88. En 75 cm lång och 30 cm bred sten.