Fredsmilsröse nr 51


 Definitioner

Röse nr:51
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6727916, 1497055
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6726088, 541054
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 51. Vid sjön Toftan i Lövängsvreten 714 meter från nr 50. 2 st. 60 cm långa och 30 cm breda visare sattes i röset.