Fredsmilsröse nr 48


 Definitioner

Röse nr:48
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 266
Koordinater (RT90): 6728955, 1495868
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727111, 539855
Fastighetsbeteckning: Stora Hyttnäs 2:1
Markägare: Ann Christin Wiborgh m fl
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 48. I ett "stenskär" på Hyttnäs skogsmark. Visaren är 60 cm lång, 30 cm bred och slät. 490 meter från nr 47.

Kommentar:

Röset kan vara felskyltat. Enligt senaste beräkning borde rätta röset ligga ca 135 m åt SV