Fredsmilsröse nr 47


 Definitioner

Röse nr:47
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Sundborn 273
Koordinater (RT90): 6729142, 1495346
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727292, 539331
Fastighetsbeteckning: Stora Hyttnäs 2:1
Markägare: Ann Christin Wiborgh
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 47. På Hyttnäs skogsmark 521 meter från nr 46. Den första visaren är 60 cm lång och lika bred upptill, den andra 75 cm lång och nästan 45 cm bred nedtill, smal upptill.