Fredsmilsröse nr 102


 Definitioner

Röse nr:102
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 6 = "Säkert" återfunna och i välbevarat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: L2020:4316
Koordinater (RT90): 6710920, 1483596
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6708935, 527810
Fastighetsbeteckning: Alsbäck 2:15
Markägare: Kjell Bengtsson, Monica Hellander Bengtsson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 102. Också på Skomsarby fjärdings skog i mossig mark, 1050 meter från nr 101. Visaren är 120 cm lång, c:a 30 cm grov nedtill, trekantig, spetsig upptill. Står 75 cm ovan jord.