Fredsmilsröse nr 97


 Definitioner

Röse nr:97
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709257, 1487602
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707322, 531834
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 97.På Lindön i Ösjön, 1069 meter från nr 96. 97 cm lång, 60 cm bred nedtill, spetsig upptill, 30 cm grov.