Fredsmilsröse nr 93


 Definitioner

Röse nr:93
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: V = Beteckningar på rösen av typerna R och M som vid utläggningen
 hamnade i vattnet (Runn el. Ösjön).
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709169, 1490811
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707273, 535042
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 93. I Runn, 487 meter från nr 92.