Fredsmilsröse nr 92


 Definitioner

Röse nr:92
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709252, 1491304
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707362, 535534
Fastighetsbeteckning: Sunnanö 3:4
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 92. På södra änden och västra sidan av Lövön (här anger Brandberg att ön hör till Kråknäs och Vika, men det gör den i varje fall inte nu), 708 meter från nr 91. En "skapelig" sten 75 cm lång, 30 cm bred, 15 cm grov och tunn.