Fredsmilsröse nr 91


 Definitioner

Röse nr:91
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6709369, 1492009
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6707488, 536237
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 91. Litet norr om Kråknäs vid Runns strand, 965 meter från nr 90. En sten, 105 cm lång, 30 cm bred, grov i botten. Står c:a 60 cm ovan jord.