Fredsmilsröse nr 9


 Definitioner

Röse nr:9
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 192:1
Koordinater (RT90): 6722931, 1478949
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6720883, 523017
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 9. 351 meter från nr 8 i bergig mark. 2 60 cm långa visare, som står c:a 30 cm över röset.