Fredsmilsröse nr 88


 Definitioner

Röse nr:88
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: V = Beteckningar på rösen av typerna R och M som vid utläggningen
 hamnade i vattnet (Runn el. Ösjön).
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6710082, 1493956
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6708224, 538175
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 88. I Märrviken i Runn, 1049 meter från nr 87.