Fredsmilsröse nr 84


 Definitioner

Röse nr:84
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Ja
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6711899, 1496670
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6710074, 540865
Fastighetsbeteckning: Färnviken 2:12
Markägare: Bengt-Åke o Siv Fernvik
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 84. I Färnviks hagen, 974 meter från nr 83 nedsattes i jorden en 67 cm lång och 52 cm bred sten, står 45 cm ovan jord.

Kommentar:

Stenen kan vara felskyltad. Enligt senaste beräkning borde rätta stenen ligga ca 90 m åt SSV