Fredsmilsröse nr 83


 Definitioner

Röse nr:83
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 1 = "Säkert" försvunna pga vägbyggnader eller likn.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Vika 73:1
Koordinater (RT90): 6712546, 1497354
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6710729, 541541
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 83. Vid rået mellan bergfrälse- och skatteskogarna eller mellan Kivnäbben å den förra sidan och Färnviken å den senare. I bergig mark 525 meter från nr 82. Den första visaren i röset är ansenlig, 105 cm lång, 60 cm bred upptill, grov i bottnen. Den andra är 60 cm lång, 30 cm bred, spetsig upptill och står lägre i röset än den första. Linjen blev även här genom skatteskogarna uppgången, men ej upp­huggen, utan utmärktes med bleckor i träden. Vid varje milpunkt och vid punkten däremellan sattes en "skapelig" sten till kännetecken.