Fredsmilsröse nr 8


 Definitioner

Röse nr:8
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 1 = "Säkert" försvunna pga vägbyggnader eller likn.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6722577, 1478867
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6720529, 522940
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 8. En visare 680 meter från nr 7, 45 cm lång och belägen vid vägen till Nedre Skog.