Fredsmilsröse nr 76


 Definitioner

Röse nr:76
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6715803, 1499498
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6714010, 543644
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 76. Vid Svartskärsvägen 394 meter från nr 75. Visaren är 75 cm lång och 45 cm bred, smalare och vass upptill, "som en vigg".