Fredsmilsröse nr 75


 Definitioner

Röse nr:75
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Vika 343
Koordinater (RT90): 6716176, 1499655
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6714385, 543796
Fastighetsbeteckning: Vika-Storgården 16:5
Markägare: Pär Ryman
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 75. På Storgårdens hemskog, 525 meter från nr 74. Den första visaren är 60 cm lång och 30 cm bred; den andra är 75 cm lång och 45 cm bred.