Fredsmilsröse nr 70


 Definitioner

Röse nr:70
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6718741, 1500269
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6716957, 544379
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Kopparfors Fastighets AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 70. I en täkt, Havreåkern kallad, 447 meter från nr 69. På en liten stenig kulle. 75 cm lång, 37 cm bred.