Fredsmilsröse nr 7


 Definitioner

Röse nr:7
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 204
Koordinater (RT90): 6721898, 1478710
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6719848, 522791
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 7. I Bengt Olofssons täkt i Nedre Skog, 525 meter från nr 6. Första visaren grov, 75 cm lång, 45 cm bred. Den andra är tunn, 60 cm lång och 45 cm bred.