Fredsmilsröse nr 62


 Definitioner

Röse nr:62
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 265
Koordinater (RT90): 6722996, 1499893
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6721205, 543950
Fastighetsbeteckning: Överbacka 5:1
Markägare: Åsa Axell
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 62. På Superbacka skogsmark i berget ovanför Superbackatäkten på backen, 475 meter från nr 61. Visaren 60 cm lång, nära 45 cm bred, 15 cm grov.