Fredsmilsröse nr 60


 Definitioner

Röse nr:60
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6723999, 1499587
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6722204, 543633
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 60. Vid Forsbackavägen 564 meter från nr 59. En "skapelig" visare, 75 cm lång, 60 cm bred.