Fredsmilsröse nr 6


 Definitioner

Röse nr:6
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 6 = "Säkert" återfunna och i välbevarat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 191:1
Koordinater (RT90): 6721372, 1478646
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6719322, 522734
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 6. På Gölbobergets östra backe vid en låg sten och 525 meter från nr 5 sattes ett röse med en 45 cm lång visare som står 30 cm över röset. Röset ligger på Skogs hemmans skogsmark.