Fredsmilsröse nr 59


 Definitioner

Röse nr:59
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 259:1
Koordinater (RT90): 6724554, 1499411
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6722756, 543450
Fastighetsbeteckning: Lilla Kolarbo 1:1
Markägare: Jan-Olof Östberg o Linda Carlsson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 59. Också på Kolarbos skogsmark i backen 519 meter från nr 58. Den första visaren är 60 cm lång, 45 cm bred mitt på; den andra är 45 cm lång och 30 cm bred.