Fredsmilsröse nr 52


 Definitioner

Röse nr:52
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6727421, 1497516
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6725599, 541521
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 52. Också vid Toftan 677 meter från nr 51. Visaren 60 cm lång, över 30 cm bred.