Fredsmilsröse nr 50


 Definitioner

Röse nr:50
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 274
Koordinater (RT90): 6728362, 1496475
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6726526, 540468
Fastighetsbeteckning: Lövänget 12:1
Markägare: Bertel och Marianne Nordell
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 50. Strax utanför Storsveds-gärdsgården vid en källa i Gang fäbodmark, 370 meter från nr 49.