Fredsmilsröse nr 5


 Definitioner

Röse nr:5
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 190:1
Koordinater (RT90): 6720831, 1478587
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6718779, 522681
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 5. Väster om Handskberget på östra backebrinken av ett berg, 549 meter från nr 4, sattes ett röse vars bägge visare är 45 cm långa, nästan 30 cm breda och står c:a 30 cm högt över röset. Den visare som visar tillbaka mot nummer 4, och i fortsättningen kallas den första visaren, är grov, medan den som visar mot nr 6, och i fortsättningen kallas den andra visaren, är tunnare.