Fredsmilsröse nr 46


 Definitioner

Röse nr:46
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Sundborn 256:1
Koordinater (RT90): 6729427, 1494897
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727572, 538878
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 46. Också på Bergslagets skog, 528 meter från nr 45. Inte långt norr om bäcken.Visaren 75 cm lång, något över 30 cm bred.