Fredsmilsröse nr 44


 Definitioner

Röse nr:44
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6729997, 1493883
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728129, 537858
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 44. I backen ovanför Mårten Karlssons gård i Rostberg vid Botäppan. 499 meter från nr 43. Visaren är 90 cm lång, 30 cm bred upptill och 45 cm bred mitt på.