Fredsmilsröse nr 43


 Definitioner

Röse nr:43
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: Sundborn 268
Koordinater (RT90): 6730223, 1493424
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728349, 537396
Fastighetsbeteckning: Rostberg 2:5
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 43. I rådman Lars Erssons täkt och Rostbergs ägor på ett gammalt stenröse 624 meter från nr 42. Den första visaren är 52 cm lång, över 30 cm bred upptill. Den andra 60 cm lång, nära 45 cm bred.