Fredsmilsröse nr 42


 Definitioner

Röse nr:42
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: L2020:1392
Koordinater (RT90): 6730435, 1492820
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728554, 536790
Fastighetsbeteckning: Rostberg 27:1
Markägare: Kjell Jonsson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 42. Vid Holtäktsvägen från Gunsarvet, 422 meter från nr 41. Visaren är 45 cm lång, lika bred upptill, 15 cm grov.