Fredsmilsröse nr 41


 Definitioner

Röse nr:41
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6730584, 1492411
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728698, 536379
Fastighetsbeteckning: Haghed 9:1
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 41. På Klacksarvets skog i mossig mark 591 meter från nr 40. Den första visaren är 60 cm lång, 45 cm bred mitt på, smalare och tunn upptill. Den andra kullrig, 45 cm hög, över 30 cm bred.