Fredsmilsröse nr 40


 Definitioner

Röse nr:40
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr: St.K. 484
Koordinater (RT90): 6730712, 1491822
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728819, 535788
Fastighetsbeteckning: Efrikgården 7:1
Markägare: Kent Olander
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 40. I Idbergsbacken 498 meter från nr 39. Visaren nära 75 cm lång, 15 cm grov och 45 cm bred.