Fredsmilsröse nr 39


 Definitioner

Röse nr:39
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 485
Koordinater (RT90): 6730831, 1491319
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728931, 535284
Fastighetsbeteckning: Holtäkt 7:1
Markägare: Per-Olov Lundin
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 39. Vid Idbergsmyren, på Uvnäs skog. Den första visaren är 105 cm lång, 30 cm bred, smalare mitt på. Den andra är också 105 cm lång och 30 cm bred upptill. 515 meter från nr 38.