Fredsmilsröse nr 38


 Definitioner

Röse nr:38
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 325:1
Koordinater (RT90): 6730893, 1490798
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728986, 534763
Fastighetsbeteckning: Uvnäs 2:1
Markägare: Sven-Erik Persson
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 38. Vid Stora Holtäkts myrhals på Uvnäs skogsmark. 525 meter från nr 37. Visaren är 75 cm lång , över 45 cm bred, tunn och slät.