Fredsmilsröse nr 36


 Definitioner

Röse nr:36
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 6 = "Säkert" återfunna och i välbevarat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 487
Koordinater (RT90): 6730970, 1489704
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6729050, 533668
Fastighetsbeteckning: Jämtbo 6:1
Markägare: Jan-And. Fahlvik, mfl
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 36. I stenig mark 546 meter från nr 35. Visaren 60 cm lång, 30 cm bred.