Fredsmilsröse nr 35


 Definitioner

Röse nr:35
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: L2020:4324
Koordinater (RT90): 6730986, 1489144
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6729060, 533109
Fastighetsbeteckning: Kopparbergs-Heden 16:1
Markägare: Fahlvik, m fl
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 35. Vid Jämtboån i Källsarvs hagen, 364 meter från nr 34. Den första visaren är 75 cm lång, 45 cm bred och smal upptill. Den andra är 90 cm lång, 45 cm bred nedtill, 30 cm upptill, står högre i röset och är grövre än den första.