Fredsmilsröse nr 34


 Definitioner

Röse nr:34
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 2 = "Sannolikt" försvunna pga vägbyggnader eller likn
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6730957, 1488772
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6729026, 532737
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 34. Vid Rogsvägen 643 meter från nr 33. Visaren är 67 cm lång, 30 cm bred och spetsig upptill.