Fredsmilsröse nr 33


 Definitioner

Röse nr:33
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 488
Koordinater (RT90): 6730907, 1488120
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6728967, 532086
Fastighetsbeteckning: Haghed 7:1
Markägare: Märta Norman o Christine Bengts
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 33. I myran i Hagheds täkten, Storhagen kallad, inte långt från gården och 578 meter från nr 32. Båda visarna är 60 cm långa. Den första nära 30 cm bred, den andra 15 cm.

Kommentar:

Röset troligen felskyltat. Rätta röset kan ligga nedsjunket ca 15 m åt NNV