Fredsmilsröse nr 3


 Definitioner

Röse nr:3
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 188:1
Koordinater (RT90): 6719730, 1478516
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6717679, 522624
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 3. 557 meter från nr 2 vid östra foten av Illingsberget uppsattes ett röse med två visare av 45 cm:s längd, smala upptill.