Fredsmilsröse nr 26


 Definitioner

Röse nr:26
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 480
Koordinater (RT90): 6729761, 1484453
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727778, 528435
Fastighetsbeteckning: Studsarvet 6:1
Markägare: H.Vestin, M.Skogli, LE Brodin
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 26. I Stussarvs hagen vid en jordfast sten, 568 meter från nr 25. Visaren är 75 cm lång, 30 cm bred, c:a 30 cm över röset.