Fredsmilsröse nr 25


 Definitioner

Röse nr:25
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 4 = "Sannolikt el.möjligen" återfunna, men "osäkra", pga att de är
 "otypiska" på något sätt.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6729504, 1483936
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727514, 527921
Fastighetsbeteckning: Stallgården 1:526
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 25. I backen och Käringtäkts hagen, 510 meter från nr 24. Den första visaren är stor, 75 cm lång, 45 cm bred mitt på, smalnar av åt ändarna; den andra är 60 cm lång, 22 cm bred och smalnar uppåt, 15 cm grov.