Fredsmilsröse nr 24


 Definitioner

Röse nr:24
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 479
Koordinater (RT90): 6729091, 1483482
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6727096, 527473
Fastighetsbeteckning: Bengtsarvet 1:22
Markägare: Falu kyrkl. Samf.
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 24. I ägorna mellan Stallgården och Bengtsarvet på Gryckens östra sida. 434 meter från nr 23. Visaren 60 cm lång, över 30 cm bred ned­till, smalare upptill och tunn.

Kommentar:

Röset kan vara felskyltat.Enligt senaste beräkning borde rätta röset ligga ca 100 m åt NNO