Fredsmilsröse nr 23


 Definitioner

Röse nr:23
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: S = Fristående stenar, som sattes upp (och beskrevs) i de flesta fall på
  annan mark än bergfrälseskog.
Status: 3 = Ännu ej återfunna - kan vara borta, men kan också finnas kvar.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6728929, 1483158
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6726930, 527151
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 23. I den s.k. Stallgårds lindan inte långt från sjön Grycken ned­grävdes en 90 cm lång sten, som når 45 cm över jord, är 30 cm bred, 15 cm grov och spetsig i änden. 520 meter från nr 22.