Fredsmilsröse nr 22


 Definitioner

Röse nr:22
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 478
Koordinater (RT90): 6728606, 1482736
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6726602, 526733
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 22. I en hage tillhörig Änkeby på en stenbacke. Visaren är 90 cm lång, 30 cm bred nedtill, smalare uppåt "och som en avslagen wigg". 520 m. från nr 21