Fredsmilsröse nr 20


 Definitioner

Röse nr:20
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 472:1
Koordinater (RT90): 6727774, 1481770
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6725758, 525778
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 20. Nedanför Hyttjärnsberget vid Hyttjärnsmyren. Visaren är slät, ganska tunn, 90 cm lång och 30 cm bred upptill, bredare nedåt. 452 meter från nr 19.