Fredsmilsröse nr 2


 Definitioner

Röse nr:2
Typ: K = Ligger på de flesta av de räta linjerna (Kordorna) mellan
 "R- och M-rösen"
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 6 = "Säkert" återfunna och i välbevarat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: Aspeboda 74:1
Koordinater (RT90): 6719168, 1478558
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6717117, 522672
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 2. Ett mellanröse uppsattes 492 meter från nr 1 på ett berg, fortfarande på Kavelmora skog. Visaren är 50 cm lång och 30 cm bred.