Fredsmilsröse nr 17


 Definitioner

Röse nr:17
Typ: R = Ligger på de utlagda 32 Radierna från Falu gruva (32 st)
Kategori: P = Pålar som sattes ner som rösmarkeringar där det inte fanns sten att
  tillgå, ex.vis på myrmark eller täkter.
Status: 0 = Finns ej att söka idag - innefattar kategorierna P och V.
Skylt: Nej
RAÄ-nr:
Koordinater (RT90): 6726640, 1480759
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6724613, 524781
Fastighetsbeteckning:
Markägare:
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 17. 631 meter från nummer 16 nedslogs en påle i myren eftersom ingen sten fanns.