Fredsmilsröse nr 15


 Definitioner

Röse nr:15
Typ: M = Ligger mellan "R-rösena" men på den beräknade cirkelperiferin (32 st)
Kategori: Rö = "Riktigt", fyrkantigt röse, som lades ut på all bergfrälsemark, samt i
 några fall även på annan mark.
Status: 5 = "Säkert" återfunna, men i mer eller mindre skadat skick.
Skylt: Ja
RAÄ-nr: St.K. 470:1
Koordinater (RT90): 6725706, 1480128
Koordinater
(SWEREF 99 TM):

6723671, 524162
Fastighetsbeteckning:
Markägare: Stora Enso Skog och Mark AB
Detaljerad karta: Detaljerad karta

Johan Brandbergs beskrivning:

Nr 15. På Stensjöns östra sida, 396 meter från nr 14. Ligger på Korsgårdens skogsmark liksom det förra. Båda visarna är 75 cm långa och 45 cm breda nedtill, smalare upptill; den första tunn, den andra grövre.